logo JPX Jet Protector
Tel.: 048/412 31 32 | E-mail: info@gunforyou.sk

Technológia

Bezpečná alternatíva

Nesmrtiace zbrane musia rozvinúť pokiaľ možno vysoký účinný výkon, resp. zastavovací účinok, musia pritom však minimalizovať riziko trvalého poranenia. Zásadný význam má dôvera užívateľa v bezpečnosť neletálneho účinného prostriedku. V prípade, že sú v tomto ohľade pochybnosti, vedie to k zneisteniu a zdržanlivosti pri zodpovedajúcom nasadení prostriedku. Užívateľ sa musí spoľahnúť, že produkt sa dá pri dodržaní špecifických bezpečnostných pravidiel použiť bez obáv bez toho, že by u proťajšku spôsobil trvalé poškodenie. Produktom JET PROTECTOR môžete dôverovať, pretože bezpečnosť je u nás na prvom mieste.

Nový systém - osvedčená účinná látka

Pomocou našej patentovanej technológie sme úplne zdokonalili vypúšťanie kvapalných dráždivých látok, pri voľbe použitých dráždivých látok sa však opierame na staré dobré osvedčené veci, výťažok z čili papričiek - kapsaicin. Táto látka sa pri nasadení zo strany poriadkových orgánov osvedčil ako spoľahlivá dráždivá látka voči osobám, ktoré sa nachádzajú pod vplyvom drog alebo alkoholu, ako aj voči psychicky chorým osobám a zvieratám. Aby sme pri vysokých rýchlostiach vypúšťania našich produktov boli schopní spoľahlivo určiť minimálnu bezpečnú vzdialenosť, vykonal uznávaný balistik Dr. Beat Kneubuehl z Univerzity BERN, Inštitút súdneho lekárstva, centra forenznej fyziky a balistiky, balistický prieskum vystrelených rán. Pri dodržaní bezpečných vzdialeností ( 0,6 m pre Guardian Angel a 1,5 m pre Jet Protector ), ktoré sú odporúčané z našej strany, sa dá trvalé poranenie vylúčiť. V prípade, že máte otázky k bezpečnosti našich produktov, môžete si vyžiadať naše podklady z výskumu.

Aká je kontaminácia prostredia?

V porovnaní s bežným sprejom s korením vytvárajú produkty JET PROTECTOR iba minimum vzdušné suspendovaných látok, ktoré by mohli viesť k nežiadúcej kontaminácii prostredia. Takto sú produkty Piexon vhodné aj pre použitie v uzavretých priestoroch. Patentované vypúšťanie účinnej látky v tekutej forme znižuje aj nebezpečenstvo vzdušné suspendovaných látok vnikajúcich do pľúc, ktoré by mohli byť nebezpečné obzvlášť pre astmatikov.

Popis technológie

Naše produkty sú zariadenia pre postrek dráždivými látkami, ktoré sú vyladené na maximálny výkon. Namiesto tlakového zásobníka známeho zo sprejov dráždivých látok používame pyrotechnický systém, ktorý zabezpečuje dostatočný tlak na vypustenie dráždivej látky. Výhody našej patentovanej pohonnej technológie sú početné: žiadna strata tlaku, žiadne pretrepávanie pred použitím, veľmi vysoká rýchlosť vypúšťania tekutej účinnej látky a tým aj podstatne vyšší akčný rádius, vysoká presnosť zásahu cieľa a žiadne nebezpečenstvo odklonenia lúča dráždivej látky bočným vetrom. Okrem toho vykazujú naše produkty veľmi homogénny výkon v širokom rozsahu teplôt. Veľmi rýchly lúč, v spojení s najsilnejším roztokom účinnej látky kapsaicinu na trhu robia naše produkty v súčasnosti najefektívnejšími neletálnymi prostriedkami s vysokým zastavovacím účinkom.

Konštrukcia JPX JET PROTECTOR

Zásobník JPX obsahuje dve nábojnice s kvapalnou dráždivou látkou, alebo s modrou potravinárskou farbou pre tréningové účely. Objem každej nábojnice predstavuje asi 10 ml. Nábojnice sú hnané pohonnou náplňou PIEXON. U zásobníka sa jedná o jednorazový artikel, ktorý sa dá dva krát odpáliť. Nedá sa znovu naplniť. Pozostáva z plastového puzdra okolo dvoch hliníkových nábojníc, ktoré obsahujú náplň účinnej látky. Pred každou nábojnicou sa nachádza tryska integrovaná v plastovom puzdre, ktorá tvaruje presne cielený tekutý lúč. Rôzne náboje s účinnou látkou sú označené farebnou krytkou v oblasti trysky. Patentovaná konštrukcia náboja ponúka samočistiaci mechanizmus, ktorý zbaví trysku od zvyškov účinnej látky. Všetky roztoky používané v JPX sú nehorľavé.

Konštrukcia JPX Jet Protector

Porovnanie s ostatnými technológiami

Bežné SPREJOVÉ NÁDOBY - ZASTARANÁ TECHNOLÓGIA

Sprejové nádoby majú pri používaní ako obranného prostriedku závažné nevýhody. Výkon sprejovej nádoby je závislý na teplote, pretože tlak je v nádobe uložený permanentným spôsobom. Tlakový zásobník nedosahuje ten istý stupeň spoľahlivosti ako je pyrotechnický systém vypúšťania v produktoch JET PROTECTOR. Nízky pracovný tlak v nádobe spôsobuje kratší akčný rádius a malú rýchlosť lúča dráždivej látky. Tento môže byť ľahko odchýlený pôsobením bočného vetra a je tiež možné sa mu vyhnúť. V dôsledku nízkej hodnoty prietoku cez trysku je na dosiahnutie požadovaného účinku potrebná dlhšia doba aplikácie spreja.

DIŠTANČNÉ ELEKTROŠOKOVÉ ZARIADENIA - SÚ SKUTOČNE NELETÁLNE?

Invazívna technológia dištančného elektrošokového zariadenia prekryje vlastné telesné elektrické signály nervového systému, aby narušila kontrolu nad svalmi. Avšak aj vitálne telesné funkcie človeka sú tiež riadené elektrickými signálmi a v prípade srdca sa tiež jedná o sval. Nepriaznivé náchylnosti vo vzťahu k pôsobeniu tejto technológie na zasiahnutom človeku nemôžeme vidieť a z tohto dôvodu zostáva pri nasadení týchto zariadení zachované imanentné systémové zvyškové riziko. Štúdie dokazujú, že vysoké percento všetkých osôb, na ktoré sa pôsobilo dištančným elektrošokovým zariadením, pokračuje v kladení odporu, čo robí nevyhnutným viacnásobné opakované pôsobenie prostriedkom. Viacnásobné pôsobenie však zvyšuje riziko ťažkých poranení alebo usmrtenia.

Zbrane strieľajúce gumové projektily

Spravidla ide o štandardné zbrane podliehajúce povoľovaciemu konaniu a držbe zbrojného preukazu, prispôsobené na strieľanie takto upravených nábojov. Takáto zbraň dokáže vyvinúť dostatok energie na spôsobenie ťažkých zranení, alebo smrti a jej použitie nie je v našej legislatíve také jednoznačné. Použitím takejto zbrane nezanechá strieľajúci identifikovateľné balistické stopy, ktorými by bolo možné v prípade neoprávneného použitia identifikovať samotnú zbraň.

 

 

 

 

 

 

JPX6 Jet Defender
JPX4 Jet Defender
JPX Jet Protector
Guardian Angel II
Príslušenstvo

Importér pre SR: S.G.S. – SAFE GROUP SLOVAKIA, s.r.o., Nad plážou 7, 97401 Banská Bystrica • tel.: 048/412 31 32 • e-mail: info@gunforyou.sk